Maailman uskonnot yhdessä – Uskontojen kylä

Uskonnonvapaus täyttää Suomessa 100 vuotta tänä vuonna! Tule Uskontojen kylään juhlimaan ja tapaamaan ihmisiä eri uskonnoista: bahá’íta, buddhalaisia, hinduja, juutalaisia, kristittyjä, muslimeja ja myöhempien aikojen pyhiä. Uskontojen kylä on rauhan rakentamisen paikka, jossa eri uskonnot ja katsomukset kohtaavat kunnioittavasti. Vapaus uskoa tai olla uskomatta on ihmisoikeus ja rauhan edellytys. Viikonlopun aikana Uskontojen kylässä mm. kuullaan musiikkia eri uskontoperinteistä ja täytetään yhdessä kävijöiden kanssa Toivon puuta. Millaista muutosvoimaa uskonnoissa on rauhan edistämiseksi?

Uskontojen kylään osallistuvat:

USKOT-foorumi
Kirkko Helsingissä: Helsingin evankelis-luterilaiset seurakunnat
Helsingin juutalainen seurakunta
Krishna-liike ISKCON Suomessa
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomessa
Suomen bahá’í-yhteisö
Suomen Buddhalainen Unioni SBU
Suomen Ekumeeninen Neuvosto