Kuvassa riisinviljelyä Kambodžassa.
Kuva: Rauli Virtanen

Ilmastokriisin torjuminen parantaa ruokaturvaa  

La 27.5.2023 11.35-11.55
Lisää kalenteriin

Ohjelman tuottaa

Suomen YK-liitto

Yli 40 prosenttia maailman väestöstä elää alueilla, jotka ovat erittäin haavoittuvaisia sään ääri-ilmiöiden vaikutuksille. Pitkään jatkuneet kuivat kaudet lisäävät muun muassa ruoka- ja vesipulaa, jotka puolestaan kasvattavat konfliktien riskiä ja lisäävät pakolaisuutta.  

Maailman ruokajärjestön mukaan jokainen ilmastonmuutoksen torjumiseen investoitu dollari säästää neljä dollaria humanitaarisesta rahoituksesta. Miten YK ja muut toimijat voivat ennakoida ja ennaltaehkäistä katastrofeja?   

Lavalla Suomen YK-liiton vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila haastattelee YK:n kansainvälisen maatalousrahaston apulaisjohtajaa Satu Santalaa ja kansanedustaja Oras Tynkkystä. 

Ohjelmaa voi seurata festivaalin Puhelavalla tai verkkosivujen Online-ohjelmassa.

Ilmastokriisi on myös ruokakriisi, erityisesti köyhimmissä maissa. Kansainvälisellä yhteisöllä on nyt uudenlainen kiire löytää kestäviä ratkaisuja.

Satu Santala

Satu Santala  

Satu Santala toimii YK:n kansainvälisen maatalousrahaston (IFAD) apulaisjohtajana. Hänen vastuualueenaan ovat IFAD:n viestintä, kumppanuudet ja varainhankinta, sekä suhteet 178 jäsenmaahan. Santala on työskennellyt pitkään kansainvälisen yhteistyön ja kehityskysymysten parissa. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän toimi Suomessa ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston päällikkönä. Hän on aiemmin työskennellyt eri tehtävissä ulkoministeriössä muun muassa kehitysrahoituslaitosten yksikön päällikkönä sekä Suomen suurlähetystöissä Tansaniassa ja Intiassa. Vuosina 2013–2016 hän edusti Pohjoismaita ja Baltian maita Maailmanpankin johtokunnassa. Santala on työskennellyt myös Suomen Punaisen Ristin palveluksessa.   

Oras Tynkkynen  

Oras Tynkkynen on toiminut kestävyyskriisin ratkaisemisen parissa runsaan neljännesvuosisadan eri tehtävissä. Hän on vaikuttanut muun muassa kansanedustajana, valtioneuvoston ilmastopoliittisena asiantuntijana ja Sitran vanhempana neuvonantajana.  Tynkkynen nousee jälleen kansanedustajaksi keväällä 2023.

Jenni Kauppila  

Jenni Kauppila on vaikuttamistyön vastaava ja kestävän kehityksen asiantuntija Suomen YK-liitosta.  

Ohjelmaan liittyvät kestävän kehityksen tavoiteet

Kuvassa kestävän kehityksen tavoite 2 Ei nälkää
Kuvassa kestävän kehityksen tavoite 10 Eriarvoisuuden vähentäminen
Kestävän kehityksen tavoite 17 Yhteistyö ja kumppanuus