Piirrettyjä kasvokuvia maapallon ympärillä - Demo Finland
Kuva: Marja Hautala

Lisää demokratiaa ilmastopolitiikkaan!

La 28.5.2022 13.45-14.15
Lisää kalenteriin

Ohjelman tuottaa

Demo Finland

IPCC:n tuore raportti osoitti jälleen, että ilmastokriisiin tarvitaan nopeita ratkaisuja. Vaikka demokratiaa pidetään valtajärjestelmistä parhaana, edustuksellinen demokratia tuntuu vain lisäävän ilmastoa koskevaa erimielisyyttä.

Useassa maassa on käytössä kansalaispaneeleja, joissa satunnaisotannalla valitut kansalaiset pääsevät vaikuttamaan ilmastotoimiin. Kansalaispaneeleiden mukanaan tuoma demokratia lisää ilmastotoimien oikeudenmukaisuutta, kansalaisten sitoutumista niihin sekä sitä kautta toimien mahdollisuuksia onnistua. Mutta miten kansalaispaneelit käytännössä toimivat ja pitäisikö sellainen ottaa käyttöön myös Suomessa?

Mukana keskustelemassa ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari (vihr.), reilua ilmastosiirtymää tutkinut Turun yliopiston väitöskirjatutkija Katariina Kulha ja Suomen ilmastotoimia arvioivaan kansalaisraatiin keväällä 2021 osallistunut Ilmo Koskela. Keskustelun juontaa toimittaja Rosa Kettumäki.

Ohjelmaa voi seurata paikan päällä Tiivistämössä tai suoran striimin kautta festivaalin verkkosivuilta.

Emma Kari

Emma Kari (vihr.) on ympäristö- ja ilmastoministeri, toisen kauden kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Helsingistä.

Ilmo Koskela

Ilmo Koskela on aktiivisesti politiikkaa seuraava ohjelmistokehittäjä. Hän osallistui Suomen ilmastotoimia arvioivaan kansalaisraatiin keväällä 2021.

Katariina Kulha

Katariina Kulha on Turun yliopiston väitöskirjatutkija ja projektitutkija FACTOR-tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan mahdollisuuksia edistää reilua ilmastosiirtymää kansalaiskeskustelun keinoin. Kulha on yksi Suomen ilmastotoimia arvioineen kansalaisraadin järjestäjistä.

Kun toteutamme siirtymää kohti kestävää yhteiskuntaa, on tärkeää, että päätöksissä huomioidaan mahdollisimman moni näkökulma. Kansalaisraadit auttavat tässä.

Katariina Kulha

Ohjelmaan liittyvät kestävän kehityksen tavoiteet