Kuvassa Mika Välitalo, Jaakko Kangasniemi ja Jukka-Pekka Kärkkäinen.
Kuva: Markus Sommers, Finnfund ja Kirkon ulkomaanapu.

Vaikuttavuussijoittaminen kehittyvissä maissa – ratkaiseeko raha?

La 27.5.2023 15.35-16.00
Lisää kalenteriin

Ohjelman tuottaa

Fingo

Voiko sijoittamalla parantaa maailmaa? Vaikuttavuussijoittamisessa tavoitellaan tietoisesti mitattavia, positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia ja taloudellista tuottoa. Kiinnostus vaikuttavuussijoittamiseen on noussut viime vuosina huomattavasti, mutta mitä sillä voi oikeasti saada aikaan?

Fingon kehityksen ja innovaatioiden asiantuntija Mika Välitalo haastattelee aiheesta Finnfundin toimitusjohtajaa Jaakko Kangasniemeä ja Kirkon Ulkomaanavun omistamaa FCA Investmentsin toimitusjohtajaa Jukka-Pekka Kärkkäistä.

Finnfund on kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja, joka pyrkii luomaan kestävämpää tulevaisuutta ja pysyviä vaikutuksia sijoittamalla yrityksiin, jotka ratkaisevat globaaleja kehityshaasteita.

FCA Investments (FCAI) on Kirkon Ulkomaanavun (KUA) omistama sijoitusyhtiö, jonka liiketoiminnan tarkoitus on tehdä vaikuttavuusinvestointeja pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kehitysmaissa. Sijoituksia tehdään yhteiskunta- ja ympäristövastuullisiin yrityksiin, jotka luovat ja ylläpitävät kunnollisia työpaikkoja ja/tai mahdollistavat peruspalveluiden ja -hyödykkeiden saatavuuden kohtuuhinnoin.

Ohjelmaa voi seurata festivaalin Puhelavalla tai verkkosivujen Online-ohjelmassa.

Jaakko Kangasniemi

Jaakko Kangasniemi (Ekonomisti, Ph.D, MBA) on johtanut kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja Finnfundia vuodesta 2002. Hänen aikanaan toiminta on kymmenkertaistunut, ja fokus on siirtynyt Afrikkaan ja matalan tulotason Aasian maihin. Finnfund on ainoa kehitysrahoittaja, jonka sijoitussalkku on hiilinettonegatiivinen.

Jukka-Pekka Kärkkäinen

Jukka-Pekka Kärkkäinen (KTM) on toiminut Kirkon Ulkomaanavun tytäryhtiön, FCA Investments Oy:n (FCAI), toimitusjohtajana vuodesta 2018 alkaen. FCAI sijoittaa vastuullisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Kirkon Ulkomaanavun toimintamaissa. Sijoitukset vaihtelevat sadasta tuhannesta eurosta miljoonaan euroon ja niillä pyritään saamaan aikaan myönteisiä kehitysvaikutuksia yksityissektorin keinoin. Jukka-Pekka oli logistiikka-alan yrittäjä Tansaniassa vuosina 2005–2017. Ennen yrittäjä uraa Jukka-Pekka toimi mm. kahdeksan vuotta salkunhoitajana Varmassa.

Mika Välitalo

Mikä Välitalo tukee Fingon jäsenjärjestöjen kyvykkyyttä hyödyntää teknologiaa ohjelmatyössään ja innovoida uusia ratkaisuja mm. yksityissektorin kanssa. Kokeilukulttuuri, ketterät menetelmät ja eri toimijoiden yhteistyö antavat vauhtia hänen työlleen. Kaiken keskellä on köyhyyden vähentäminen ja ihmisoikeuksien toteutuminen.