Kuvassa: Mika Välitalo
Kuva: Markus Sommers

Mika Välitalo

Vaikuttavuussijoittaminen kehittyvissä maissa – ratkaiseeko raha?

Mikä Välitalo tukee Fingon jäsenjärjestöjen kyvykkyyttä hyödyntää teknologiaa ohjelmatyössään ja innovoida uusia ratkaisuja mm. yksityissektorin kanssa. Kokeilukulttuuri, ketterät menetelmät ja eri toimijoiden yhteistyö antavat vauhtia hänen työlleen. Kaiken keskellä on köyhyyden vähentäminen ja ihmisoikeuksien toteutuminen.