Kuvassa: Pauli Saloranta
Kuva: Sitra

Pauli Saloranta

Kuka käyttää tulevaisuusvaltaa?

Pauli Saloranta on Sitran asiantuntija ja kokenut osallistumisen ja demokratian kehittäjä, joka kannustaa tunnistamaan muutoksen mahdollisuudet ja löytämään moninaiset vaikuttamisen kanavat.