Kuvassa: Saara Saarinen
Kuva; Sitra

Saara Saarinen

Työpaja: Muutospeli

Saara Saarinen on Sitran johtava asiantuntija, palvelumuotoilija, visuaalinen viestijä, konseptoija sekä oppimiskokemuksen suunnittelija.