Kuvassa: Ville Niinistö
Kuva: Ville Niinistö

Ville Niinistö

Suomen turvallisuus lämpenevässä maailmassa

Ville Niinistö on Euroopan parlamentin jäsen ja siellä vihreiden ryhmävastaavana teollisuus-, tutkimus-, energia- ja teknologia-asioita käsittelevässä Itre-valiokunnassa sekä ympäristövaliokunnan jäsen ja talousvaliokunnan varajäsen. Hän on ollut europarlamentissa vastuussa vihreiden puolesta erityisesti energiamurrokseen, tutkimukseen, luonnonsuojeluun ja rahoituksen viherryttämiseen liittyvistä asioista. Hän on entinen vihreiden puheenjohtaja ja ympäristöministeri.