Foto: Publiken framför scenen
Leif Laaksonen

Världen i byn

Festivalen Världen i byn, som ordnats sedan 1995, är en gratis kulturfestival för hela familjen, en matkarneval och ett mässevenemang för hållbar utveckling. Festivalen skapar diskussion om aktuella globala frågor och sporrar människor att arbeta för en mer hållbar framtid. Världen i byn lyfter fram och söker lösningar på globala problem, ökar människors medvetenhet och ger dem verktyg för att driva på dessa frågor. Världen i byn för människor samman, eftersom vi bara kan ändra världen tillsammans. Festivalen samlar tiotusentals besökare. Huvudarrangör är Finländska utvecklingsorganisationer – Finnish Development NGOs Fingo rf, som är en takorganisation för cirka 270 utvecklingsorganisationer.

Temat för festivalen 2023 är Förändringskraft!

Nästa år ordnas festivalen Världen i byn den sista helgen i maj, 27–28.5, i Södervik i Helsingfors och temat är Förändringskraft! Festivalens programutlysning har nu inletts och tidsschemat för utställarna har publicerats. Ensam är det svårt att förändra världen, men tillsammans kan vi göra det. Tillsammans utgör vi förändringskraft!

Ojämlikheten och orättvisorna ökar. Mänskliga rättigheter kränks och det fria civilsamhällets agerande kringskärs. Klimatförändringen utgör dag för dag en allt större utmaning för mänskligheten. Allas våra insatser behövs för att vi ska kunna ändra jordens kurs − för att bygga en sådan framtid som vi vill se. Vi tror att vi kan klara det, men bara genom att agera tillsammans.

På festivalen Världen i byn samlas individer och organisationer med ett intresse för jordens framtid kring lösningar och gärningar i maj 2023. Kom med och förändra världen och skapa en gemensam förändringskraft!

Open Call!

Programutlysningen har inletts. Vi söker organisationer, medborgaraktörer och andra samarbetspartner för att genomföra olika program kring temat: debatter, tal, filmer, utställningar, verkstäder och program för barn. Vi söker speciellt djärva förslag som anknyter till temat och som inspirerar publiken att agera för en rättvisare värld. Förslag på talprogram och filmer tas emot fram till 28.11.2022. Förslag på kulturprogram tas emot fram till 15.1.2023. Läs mer och ansök om att bli programpartner (på finska).

Kom med som utställare på mässan för hållbar utveckling

Via festivalen Världen i byn når festivalens utställare och samarbetspartner ut till tusentals människor som är intresserade av globalt gemensamt ansvar, internationalism, organisationsverksamhet och etisk konsumtion. Bekanta dig med prislistan för utställare och annonsplatser samt den preliminära kartan över festivalområdet. Anmälningstiden för utställare startar 30.11.2022 och avslutas 22.2.2023. Liksom ifjol erbjuder vi en Early Bird-rabatt för dem som anmäler sig senast 22.12.2022. Läs mer (på finska).

Festivalinnehåll på nätet

After Movie från festivalen 2022.

Festivalprogram på YouTube.

Festivalbilder från 2022 på Flickr.

Festivalenkät 2022.

Fråga mer om

Program: Johanna Eurakoski, johanna.eurakoski@fingo.fi, +358 50 317 6696
Utställaranmälningar: Maria Hopponen, maria.hopponen@fingo.fi, +358 50 317 6742
Samarbetspartnerskap: Marjo Martin, marjo.martin@fingo.fi, +358 50 317 6694
Kommunikation: Nelli Korpi, nelli.korpi@fingo.fi, +358 50 317 6698