Graphic image of Kattilahalli building.

Finnish Peace Committee

M500

Kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on edistää rauhaa, aseistariisuntaa, suvaitsevaisuutta, ihmisoikeuksia ja globaalia tasa-arvoa. Toimintamme perustuu humanitaarisiin, sodanvastaisiin ihanteisiin, jotka painottavat kansainvälistä yhteistä vastuuta.

Rauhanpuolustajat näkee sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja saasteettoman ympäristön tärkeinä tekijöinä kansalaisten turvallisuudelle.

Julkaisemamme kirjat nostavat esiin näkökulmia, jotka muuten saattaisivat jäädä valtavirrasta piiloon. Olemme julkaisseet myös tunnettujen kirjoittajien teoksia, mm. Anna Politkovskajan ja Noam Chomskyn.