Graphic image with books, flowers and recycling icon on yellow background.

Technology for Life

W710

Our possibilities to influence technological choices have to be increased. In research and education, more attention has to be paid to the enhancement of sustainable development. We support people engaged in the field of technology in their aspirations for ethical responsibility at work. Politicians and cooperative ethical organisations involved to ecological solutions have to get scientific guidance of the impacts of different technical solutions on the environment.

Tekniikka elämää palvelemaan TEP – Tekniken i livets tjänst TILT – Technology for Life TFL on 1983 perustettu järjestö, joka kokoaa lähinnä tekniikan alan ihmisiä pohtimaan ja edistämään eettisemmän tekniikan käyttöönottoa. Muiden alojen ihmiset tuovat toimintaan poikkitieteellisyyttä, mikä on tärkeää toimivien ratkaisujen kannalta. Kiinnostus luonnontieteisiin on vähentynyt. Ekologisuuden korostuminen puolueiden tavoitteissa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on tuonut esiin, miten hyvän tahdon lisäksi tarvitaan enemmän tekniikan vaikutusten ymmärtämistä. Muuten käsitykset parhaista ratkaisuista ovat ailahtelevia muoti-ilmiöitä.

TEP tekee kehitysyhteistyötä ja on tullut tunnetuksi erityisesti aurinkokeittimistä. Kotimaassa korostamme ekologisemman autoilun vaativan kaikkien hyvien keinojen nopeaa käyttöönottoa. Lukkiutuminen sähköautoihin estää CO2-neutraaleiden polttoaineiden ja niiden tuotannon kehittymistä.

Sähkön- ja lämmöntuotannossa korostamme uusiutuvaa energiaa mutta niin, että järjestelmän pitää olla toimiva ja energiansaannin taattu kaikissa tilanteissa. Olemme aktiivisesti nostaneet esiin kaivostoiminnan vaikutukset paikalliselle luonnolle ja väestölle vaatien asiassa tiukempaa otetta viranomaisilta sekä ajanmukaista kaivoslakia.

Tekniikan rauhanomainen käyttö oli keskeinen pyrkimys yhdistystä perustettaessa. TEPin toiminnan tuloksena YK:ssa otettiin esille köyhdytetyn uraanin ammuskäytön ongelmat. TEP oli mukana, kun suomalaisten rauhanjärjestöjen piirissä alettiin vaatia täydellistä ydinasekieltoa. Liike kasvoi kansainväliseksi ICAN-liikkeeksi, jolle myönnettiin vuoden 2017 Nobelin rauhanpalkinto. Olemme toimineet autonomisten aseiden, “tappajarobottien”, kehittämistä ja käyttöönottoa vastaan.

Järjestämme seminaareja ja keskustelutilaisuuksia, TEP-klubeja. Kotimainen ja kansainvälinen järjestöyhteistyö on tärkeää erityisesti rauhantyössä ja kehitysyhteistyössä.

Toimintaamme ja jäsenlehtiimme voit syventyä osoitteessa tekniikkaelamaapalvelemaan.fi