Kuvistuskuva, jossa kirjoja ja elinkaari-ikoni keltaisella pohjalla.

Tekniikka elämää palvelemaan

W710

TEP edistää eettisemmän tekniikan käyttöönottoa lisäämällä ymmärrystä erilaisten teknisten ratkaisujen vaikutuksista ja kannustamalla paremman tekniikan käyttöönottoon. Hyvä tahto ei riitä, vaan tarvitaan ymmärrystä luonnontieteistä ja ja erilaisten teknisten ratkaisujen vaikutuksista sekä kansalaisjärjestöissä että päätöksenteossa.

Tekniikka elämää palvelemaan TEP – Tekniken i livets tjänst TILT – Technology for Life TFL on 1983 perustettu järjestö, joka kokoaa lähinnä tekniikan alan ihmisiä pohtimaan ja edistämään eettisemmän tekniikan käyttöönottoa. Muiden alojen ihmiset tuovat toimintaan poikkitieteellisyyttä, mikä on tärkeää toimivien ratkaisujen kannalta. Kiinnostus luonnontieteisiin on vähentynyt. Ekologisuuden korostuminen puolueiden tavoitteissa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on tuonut esiin, miten hyvän tahdon lisäksi tarvitaan enemmän tekniikan vaikutusten ymmärtämistä. Muuten käsitykset parhaista ratkaisuista ovat ailahtelevia muoti-ilmiöitä.

TEP tekee kehitysyhteistyötä ja on tullut tunnetuksi erityisesti aurinkokeittimistä. Kotimaassa korostamme ekologisemman autoilun vaativan kaikkien hyvien keinojen nopeaa käyttöönottoa. Lukkiutuminen sähköautoihin estää CO2-neutraaleiden polttoaineiden ja niiden tuotannon kehittymistä.

Sähkön- ja lämmöntuotannossa korostamme uusiutuvaa energiaa mutta niin, että järjestelmän pitää olla toimiva ja energiansaannin taattu kaikissa tilanteissa. Olemme aktiivisesti nostaneet esiin kaivostoiminnan vaikutukset paikalliselle luonnolle ja väestölle vaatien asiassa tiukempaa otetta viranomaisilta sekä ajanmukaista kaivoslakia.

Tekniikan rauhanomainen käyttö oli keskeinen pyrkimys yhdistystä perustettaessa. TEPin toiminnan tuloksena YK:ssa otettiin esille köyhdytetyn uraanin ammuskäytön ongelmat. TEP oli mukana, kun suomalaisten rauhanjärjestöjen piirissä alettiin vaatia täydellistä ydinasekieltoa. Liike kasvoi kansainväliseksi ICAN-liikkeeksi, jolle myönnettiin vuoden 2017 Nobelin rauhanpalkinto. Olemme toimineet autonomisten aseiden, ”tappajarobottien”, kehittämistä ja käyttöönottoa vastaan.

Järjestämme seminaareja ja keskustelutilaisuuksia, TEP-klubeja. Kotimainen ja kansainvälinen järjestöyhteistyö on tärkeää erityisesti rauhantyössä ja kehitysyhteistyössä.

Toimintaamme ja jäsenlehtiimme voit syventyä osoitteessa tekniikkaelamaapalvelemaan.fi