Tiivistämön sisäänkäynti ja Maailma kylässä -festivaalin banneri, sekä sinisiä ja keltaisia ilmapalloja.
Kuva: Camilla Hanhirova

Ympäristö

Maailma kylässä -festivaali on sitoutunut aina vain parempaan ympäristötyöhön. Kestävä ja vastuullinen tapahtumatuotanto on meille tärkeää. Haluamme, että hiilijalanjälkemme on mahdollisimman pieni.

Festivaalin ympäristötyö pähkinänkuoressa

  • Vuodesta 2024 alkaen festivaalilla on myynnissä vain kasvisruokaa.
  • Festivaali on yksi Suomen ensimmäisistä Ekokompassi-sertifioiduista tapahtumista.
  • Ulkomailta saapuvien artistien lentoja hyvitetään suomalaisille ympäristöjärjestöille.
  • Festivaali pyrkii minimoimaan jätteensä, mm. monivuotisilla painotuotteilla ja sallimalla vain kierrätettävät astiat.
  • Festivaali on sitoutunut Viileä musiikki -sitoumukseen ja elävän musiikin ilmastotiekartan toteuttamiseen.

Aina vain pienempi hiilijalanjälki

Vain kasvisruokaa

Vuodesta 2024 festivaalilla on myynnissä vain kasvisruokaa. Luovumme lihasta, kanasta ja kalasta. Kasvisruoan tarjoaminen auttaa meitä vähentämään hiilijalanjälkeä ja edistämään ympäristöystävällisiä käytäntöjä. Jokainen festivaalin ruokamyyjä sitoutuu tarjoamaan vähintään yhden vegaanivaihtoehdon. Backstagella on tarjolla ainoastaan kasvisruokaa ja suosimme Reilun kaupan tuotteita.

Ekokompassi-sertifikaatti

Maailma kylässä -festivaali on yksi ensimmäisiä Ekokompassi-sertifioituja tapahtumia, jo vuodesta 2013 alkaen. Festivaali sitoutuu Ekokompassin kriteereihin, joihin kuuluvat muun muassa jätteen määrän vähentäminen ja lajittelu, ympäristövastaava sekä vuosittain päivitettävä ympäristösuunnitelma. Sertifioinnin kautta Maailma kylässä -festivaali sitoutuu vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja pyrkimään joka vuosi parempaan. Lue lisää sertifioinnin kriteereistä Ekokompassin verkkosivuilla.

Viileä musiikki -sitoumus

Olemme sitoutuneet elävän musiikin ilmastotiekarttaan ja allekirjoittaneet Viileä musiikki -sitoumuksen. Ilmastokriisin torjuminen vaatii pikaisia toimia. Tunnistamme musiikkialan ilmastovaikutuksen ja kehitämme toimintaamme sen pienentämiseksi. Elävän musiikin ilmastotiekartta määrittelee toimialan yhteiset ilmastotavoitteet, ilmastotyön teemat sekä toimijoiden roolit ja keskeisimmät vaikutusmahdollisuudet ilmastotyössä. Tavoitteet kytkeytyvät Suomen 2035 ja IPCC:n 1,5-asteen ilmastotavoitteisiin. Lue lisää musiikin ilmastotiekartasta ja allekirjoita.

Festivaalialue ja hiilijalanjäljen mittaaminen

Kehitämme festivaalia jatkuvasti. Esimerkiksi festivaalin uusi sijainti Suvilahdessa mahdollistaa sen, että festivaalia ei tarvitse rakentaa niin paljon. Pysyviä rakennuksia ja rakenteita hyödyntämällä vältymme suurilta kuljetuksilta ja niiden päästöiltä. Festivaalialue on myös helposti saavutettavissa julkisilla kulkuneuvoilla ja kevyen liikenteen keinoin. Festivaalin hiilijalanjälki pyritään mittaamaan säännöllisin väliajoin. Viimeksi mittaus suoritettiin vuonna 2015.

Ympäristötekoja

Hyvityksiä ympäristöjärjestöille

Festivaalista aiheutuviin ympäristöhaittoihin vastataan erilaisilla ympäristöhyvityksillä. Esimerkiksi ulkomailta saapuvien artistien lentojen yhteissummasta lahjoitamme vuosittain 10 % Fingon jäsenjärjestön ympäristötyöhön.

Olemme myös pienentäneet lennoista aiheutuvaa haittaa vähentämällä kansainvälisten artistien määrää festivaalilla. Kansainväliset artistit saapuvat Suomeen pääasiassa Euroopan-kiertueiltaan, joten vältämme pitkiä mannertenvälisiä lentoja.

Vuonna 2023 teimme lahjoituksen Dodo ry:n Gambia Tesito -hankkeelle. Projektissa tehdään aktiivista metsiensuojelutyötä yhdessä paikallisen kumppanin kanssa. Hankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista on kouluttaa paikallisia ympäristöviranomaisia, kansalaisjärjestöjä ja kyläläisiä käyttämään metsänseurantatyökalua Gambiassa, Senegalissa ja Guinea-Bissaussa. Tavoitteena on mahdollistaa paikallisten toimijoiden osallistuminen metsien- ja maankäytön seurantaan, mikä on tärkeää tasa-arvon ja demokratian kehittymisen kannalta. Työkalun odotetaan tehostavan rajat ylittävää metsiensuojelua ja yhteistyötä. Kaikki aktiviteetit toteutetaan yhteistyössä Dodon paikalliskumppani Freedom from Hunger Campaignin (FFHC) kanssa.

Vuonna 2022 teimme lahjoituksen Siemenpuu-säätiölle. Siemenpuu ottaa lahjoituksia vastaan yksityishenkilöiltä tai yrityksiltä, jotka miettivät keinoja korvata lentämisestä aiheutuvia ilmastohaittoja. Kompensaation sijaan Siemenpuu tarjoaa mahdollisuutta tukea globaalin etelän järjestöjen toimia, joilla suojellaan ja käytetään kestävästi hiilivarannoiltaan rikkaita metsä- ja rannikkoekosysteemejä sekä edistetään oikeudenmukaista siirtymää pois fossiilisista polttoaineista.

Vuosina 2021 festivaali järjestettiin virtuaalisena ja vuonna 2020 festivaali jouduttiin perumaan kokonaan, joten näinä vuosina ei ollut lentoja.

Vuonna 2019 lahjoituksemme suunnattiin puoliksi Suomen Luonnonsuojeluliiton ilmastotyölle. Lahjoitetut varat käytetään mm. ilmastopoliittiseen vaikuttamiseen ja paikallistason ilmastotyöhön. Toinen puolikas lahjoitettiin Maan ystävien ilmastotyöhön Suomessa ja Green Living Movementin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen keskittyvään hankkeeseen Sambiassa.

Kierrättäminen

Maailma kylässä on sitoutunut kierrättämään tapahtumaan liittyvät jätteet. Festivaalilla käytettävät ruokailuvälineet ja astiat ovat biohajoavia, ja tapahtuman banderollit valmistetaan PVC-vapaasta ja täysin kierrätettävästä GeoMesh-reikäneuloksesta. Painotuotteiden tilaamista harkitaan aina tarkasti ja tarvittavat tuotteet tilataan ekologisesti ja mahdollisimman hiilineutraalisti tuotettuina. Vapaaehtoisten paidat valmistava Pure Waste tekee tuotteensa muiden vaatevalmistajien leikkuujätteestä.

Festivaalin kierrätysneuvojat auttavat alueen kierrätyspisteillä kävijöitä ja näytteilleasettajia lajittelemaan jätteet oikeaoppisesti. Toivomme, että osallistujien kierrätysinto ei jää ainoastaan festivaaliviikonloppuun. Lastenalueella järjestetään esimerkiksi kierrätykseen ja kompostin rakentamiseen liittyviä työpajoja ja ohjelmaan kuuluu usein muita ilmastoa, ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevia keskusteluita, puheenvuoroja tai työpajoja.

Yhdessä kohti parempaa ympäristöä

Myös festarikävijä voi tehdä osansa ympäristöystävällisemmän festivaalin puolesta. Vegaanisen vaihtoehdon suosiminen, kierrätyspisteiden käyttäminen ja oman vesipullon tuominen ovat asioita, joilla jokainen voi osaltaan auttaa festivaalia olemaan entistä parempi ympäristölleen. Kannustamme tulemaan festivaalille esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla, polkupyörällä tai jalan.

Pieniä arjen tekoja tärkeämpää on kuitenkin saada aikaan pysyvä muutos. Maailma kylässä -festivaali kannustaa jokaista osallistujaa toimimaan kestävän tulevaisuuden puolesta. Festivaali on mainio tilaisuus tutustua järjestöjen, yritysten ja muiden tahojen ympäristötoimintaan ja löytää itselle uusia tapoja toimia ympäristöä säästäen tai esimerkiksi osallistuen erilaisten organisaatioiden toimintaan.

Fingon yhteiskuntasitoumus

Festivaalin järjestäjä Fingo on tehnyt palkitun kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen. Toimenpidesitoumuksessa Fingo on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä kaikessa toiminnassaan. Fingo on esimerkiksi luvannut puolittaa lentomatkustamisen päästönsä ja vähentää paperitulosteiden määrää 40 prosentilla. Fingo on sitoutunut myös siihen, että ainakin puolet sen ostamista tuotteista ja palveluista on merkitty vastuullisuussertifikaatein.

Valitse vastuullisemmin

Maailma kylässä on mukana Helsingin kaupungin Valitse vastuullisemmin -palvelussa. Yhdessä kaupungin sekä lukuisten tapahtumien, nähtävyyksien ja muiden kohteiden kanssa Maailma kylässä on mukana rakentamassa vastuullisempaa ja ilmastoystävällisempää Helsinkiä kaikille.

Your local guide to sustainable Helsinki -logo.
Viileä musiikki sitoutumislogo.