Yleisöä Musiikkilavan edustalla.
Kuva: Tanja Ryhänen.

Syrjinnästä ja häirinnästä vapaa

Maailma kylässä -festivaali on syrjinnästä vapaa alue ja sitoutuu edistämään tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita. Festivaalin arvot ovat: monimuotoisuus, innostavuus, yhdenvertaisuus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.

Jokainen on tervetullut festivaalille omana itsenään, emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää tai häirintää. Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun vaatimukset pohjautuvat tasa-arvolakiin, yhdenvertaisuuslakiin ja työturvallisuuslakiin. Näihin lakeihin perustuvat velvoitteet ja oikeudet koskevat kaikkia, jotka osallistuvat Maailma kylässä -festivaalille.

Emme hyväksy rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, transfobiaa, ableismia, luokkasyrjintää tai kehokommentointia. Emme tee oletuksia ihmisten identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, taustasta, kehosta tai kokemuksista – emme myöskään kysele niistä. Jokainen saa kertoa itsestään sen mitä kokee tarpeelliseksi ja mielekkääksi.

Emme käytä loukkaavaa tai alistavaa kieltä. Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti ja kunnioitamme toistemme rajoja. Pyrimme aktiivisesti tiedostamaan omat ennakkoluulomme ja etuoikeutemme, ja vastaamme rakentavaan kritiikkiin asiallisesti ja korjaamalla käytöstämme.

Emme ole täydellisiä ja välillä epäonnistumme. Kannustamme toisiamme ottamaan vastuun sanoistamme, teoistamme ja epäonnistumisistamme.

Kun osallistut festivaalille tai keskusteluun festivaalin viestintäkanavissa, pidä mielessäsi seuraavat ohjeet:

  • Kunnioita toisten itsemäärittelyoikeutta, kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja muista, että ihmiset ja heidän kokemuksensa maailmasta ovat moninaisia.
  • Keskustele, älä lyttää – mahdollisuutemme hankkia tietoa erilaista aihepiireistä ovat erilaisia. Jos sinun kanssasi ollaan eri mieltä, kuuntele ja pohdi omia käsityksiäsi ja sitä, kenen suulla ja tiedoilla puhut, ennen puolustuskannalle nousemista. Erehtyminen on sallittua ja inhimillistä.
  • Luo keskustelunavauksillasi tilaa, anna toisten kommentoida ja olla eri mieltä.
  • Ole avoin – kohtaamalla uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti, voit itsekin oppia uutta.
  • Älä tee oletuksia keskustelukumppanistasi, hänen osaamisestaan tai ymmärryksestään hänen olemuksensa tai ominaisuuksiensa perusteella.
  • Älä levitä stereotypioita, oletuksia tai loukkaavia tai häiritseviä vertauksia ihmisistä tai ihmisryhmistä.
  • Älä hauku, kiusaa tai käytä häiritsevää kieltä.

Mikäli periaatteiden noudattaminen ei onnistu, seurauksena voi olla poistaminen festivaalilta tai sen viestintäkanavista.

Häirintäyhteyshenkilö auttaa

Maailma kylässä -festivaalilla on käytössä häirintäyhteyshenkilön palvelut mahdollisten häirintätilanteiden varalle. Häirintäyhteyshenkilölle voi tehdä myös pelkän häirintäilmoituksen, joiden kaikkien pohjalta tapahtumaturvallisuutta voidaan jatkossa kehittää entistäkin paremmin tarvetta vastaavaksi. Häirintäilmoituksen voi tehdä tapahtumassa työssä oleva, festivaalivieras tai esiintyjäkin.

Häirintäyhteyshenkilöltä saa halutessaan keskusteluapua, sekä ohjausta mahdollisten hankalien tilanteiden selvittämiseen. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman turvallinen tila tapahtuman asiakkaille, työntekijöille ja esiintyjille. Tapahtumassa kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä tai häirinnästä, seksuaalisesta tai verbaalisesta ahdistelusta tai muutoin epäasiallisesta käytöksestä. Fyysinen- ja psyykkinen koskemattomuus on meidän kaikkien oikeus.

Häirintäyhteyshenkilöllä on salassapitovelvollisuus ja hän toimii puolueettomana tukijana ja voi auttaa tilanteiden selvittelyssä sekä ohjata tarvittaessa saamaan apua sopivan palvelun piiriin.

Yhdenvertaisuus- ja häirintäyhteyshenkilöön voit tarvittaessa olla yhteydessä puhelimitse tapahtumapäivinä la 25.5. klo 10.30–21.30 ja su 26.5. klo 10.30–19.30. Yhdenvertaisuus- ja häirintäyhteyshenkilö vastaanottaa häirintää kohdanneita asiakkaita Kattilahallin toimistotiloissa, jonka löydät ulko-oven jälkeen oikealta.
Lisäksi häirintäilmoituksen voi tehdä sähköpostitse ympäri vuorokauden la 25.5. – su 2.6.2024 välisenä aikana.

Yhdenvertaisuus- ja häirintäyhteyshenkilö Tellervo
+358 40 464 4451
hairintayhteyshenkilo@maailmakylassa.fi

Syrjinnästä vapaa alue -merkki.