Saavutettavuusseloste

Maailma kylässä -festivaali pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee maailmakylassa.fi -verkkosivustoa. Seloste on laadittu 13.12.2021.

Verkkosivuston suunnittelussa, toteutuksessa ja sisällössä on huomioitu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten AA-tason vaatimuslista. Saavutettavuus huomioidaan myös jatkossa sivustoa kehitettäessä ja sisältöä päivitettäessä.

Saavutettavuuden tilan on arvioinut verkkopalvelun toteuttaja Avidly Oyj Siteimprove-palvelua apuna käyttäen.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö, joka ei ole saavutettavaa kohtuuttoman rasitteen perusteella

Videoista, jotka on julkaistu välillä 24.9.2018–25.5.2019 puuttuu tekstityksiä ja sivuston kävijä- ja näytteilleasettajatutkimuksia kuvaavissa pdf-tiedostoissa on graafeja, jotka eivät ole saavutettavia.
Näihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

Ei-saavutettava sisältö, jota sovellettava lainsäädäntö ei kata

Ennen 23.9.2018 julkaistuista videoista puuttuu tekstitykset. Sovellettava lainsäädäntö ei kata näitä.

Lisätiedot ja palaute

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, annathan ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Otamme mielellämme vastaan palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuuden parantamiseksi.

Mikäli haluat lisätietoja tai tahdot antaa palautetta, ota yhteyttä Maailma kylässä -festivaalin viestintäpäällikköön.

Valvontaviranomainen

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
P. 0295 016 000 (vaihde)