Graphic image of Kattilahalli building.

Suomalainen Naisliitto

M534

Suomalaisen Naisliiton Helsingin yhdistys

Edistämme tasa-arvoa, moninaisuuden hyväksymistä ja yhteisöllisyyden vahvistamista. Ständilla tutustunut kansalaisaloitteeseen “digitukipiste jokaiseen kuntaan” ja tutustut toimintaamme!

Haluamme vahvistaa aktiivista osallistumista ja tukea vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnan tasaveroisina jäseninä asemasta tai taustasta riippumatta. Tänä vuonna nostamme kansalaisaloitteella esille yli 600 000 digipudokasta vaatimalla kunnille velvollisuutta järjestää digitukea julkisena palveluna joka takaatasa.arvoiset palvelut kaikille asuinpaikasta riippumatta.