Graafinen kuva Kattilahallista.

Suomalainen Naisliitto

M534

Suomalaisen Naisliiton Helsingin yhdistys edistää tasa-arvoa, moninaisuuden hyväksymistä ja yhteisöllisyyden vahvistamista. Ständillä voit tutustua kansalaisaloitteeseen ”digitukipiste jokaiseen kuntaan” sekä toimintaamme!

Haluamme vahvistaa aktiivista osallistumista ja tukea vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnan tasaveroisina jäseninä asemasta tai taustasta riippumatta. Tänä vuonna nostamme kansalaisaloitteella esille yli 600 000 digipudokasta vaatimalla kunnille velvollisuutta järjestää digitukea julkisena palveluna, joka takaa tasa-arvoiset palvelut kaikille asuinpaikasta riippumatta.