Graafinen kuva Kattilahallista.

Äetsän seudun kehitysmaaseura

M531

Äetsän seudun kehitysmaaseura on parinkymmenen vuoden aikana hoitanut Tansaniassa Suomen ulkoministeriön rahoituksen tukemana koulutuksen ja terveydenhuollon projekteja. Koulutusprojektien osalta painopiste on ollut tyttöjen koulutuksessa.

Myytävät tuotteet on koottu Länsi- ja Itä-Afrikan, Latinalaisen Amerikan sekä Aasian alueilta, käsittäen tekstiilejä sekä käsitöitä ja koruja.