Graafinen kuva Kattilahallista.

Green Living Movement Suomi

M528

GLM tukee maaseudun yhteisöjen kestävää ja sosiaalista kehitystä. Järjestön päätavoitteena on edistää yhteisöjen toimeentuloa ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Samalla se kuitenkin toimii kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, sillä kehitystarpeiden moninaisuus vaatii usein erilaisia, toisiaan täydentäviä toimintatapoja.

GLM:n toiminta perustuu osallistavaan ja ihmiskeskeiseen lähestymistapaan. Tavoitteena on tarjota paikallisille ihmisille tietoja ja taitoja, joiden avulla he voivat vaikuttaa sekä omaan toimeentuloonsa että yhteisön kehityksen suuntaan. Yhteisöt osallistuvat GLM:n hankkeiden eri vaiheisiin ideoinnista ja suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin.

GLM:n pisteellä on myynnissä mm. hankekylän naisten tekemiä käsitöitä.