Graafinen kuva Kattilahallista.

Interpedia

M523

Interpedia ry on lapsen oikeuksia ja suojelua kansainvälisesti edistävä asiantuntijajärjestö. Toimialoinamme ovat kansainvälinen adoptio, kehitysyhteistyö ja globaalikasvatus.

Interpedia ry on suomalainen ja sitoutumaton, vuonna 1974 perustettu, lapsen oikeuksia ja suojelua kansainvälisesti edistävä asiantuntijajärjestö. Toimintamme päätarkoituksena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteiden mukaisesti. Työskentelemme sen puolesta, että jokaiselle lapselle kuuluva oikeus hyvään ja turvattuun lapsuuteen toteutuisi mahdollisimman monen kohdalla.

Toimialoinamme ovat kansainvälinen adoptio, kehitysyhteistyö ja globaalikasvatus.Tuemme lapsen oikeuksien toteutumista myös kummilapsiohjelmamme avulla seitsemässä maassa.Globaalikasvatustoiminnan avulla toteutamme tärkeää kasvatustyötä Suomessa.