Kuvistuskuva, jossa kirjoja ja elinkaari-ikoni keltaisella pohjalla.

Interreg Central Baltic

W708

Central Baltic-ohjelma rahoittaa rajat ylittäviä yhteistyöhankkeita Suomen, Viron, Latvian ja Ruotsin alueella.

Central Baltic -ohjelma on valtioiden rajat ylittävän yhteistyön ohjelma, jolla rahoitetaan keskisen Itämeren alueen yhteistyöhankkeita. Mukana on alueita neljästä maasta. Suomessa ohjelma-alueeseen kuuluvat yhdeksän eteläistä maakuntaa ja Ahvenanmaa.

Ohjelmassa on 7 painopistettä, joiden tavoitteita hankkeiden tulee toteuttaa:

1. PK-yritysten viennin lisääminen
2. Enemmän uusia kasvuyrityksiä
3. Yhteiset kiertotalousratkaisut
4. Rannikko- ja merialueiden parantaiminen
5. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
6. Parantuneet työllisyysmahdollisuudet työmarkkinoilla
7. Parannetut julkiset palvelut ja ratkaisut kansalaisille

Rahoitusta voivat hakea lähinnä julkisen sektorin organisaatiot, kansalaisjärjestöt sekä voittoa tavoittelemattomat organisaatiot. Myös yksityisyritykset voivat saada rahoitusta osallistuessaan hankkeisiin tavoitteissa 4 ja 5.

Ohjelma voi tukea korkealaatuisia hankkeita, joihin osallistuu partnereita vähintään kahdesta eri ohjelmaan kuuluvista maasta ja joiden budjetti on enintään 4 miljoonaa euroa. Ohjelman kokonaisbudjetti on 152 miljoonaa euroa (EAKR).

Lisätietoa: centralbaltic.eu