Graafinen kuva Kattilahallista.

Kotimajoituksen tuki ja -verkosto

M519

Kotimajoitusverkosto ja sen tukiyhdistys edistävät tilapäistä suojelua ja turvapaikkaa hakeneiden majoittumista paikallisissa kodeissa. Verkosto ja yhdistys tuovat yhteen majoituksen osapuolia eri puolilla maata ja tukevat heitä eri tavoin ennen majoitusta ja sen aikana.

Kotimajoitus on mahdollistanut monelle sujuvan pääsyn osaksi suomalaista yhteiskuntaa mm. paikallisiin tutustumisen ja kielen oppimisen kautta. Kotimajoitus on merkityksellistä kansalaistoimintaa, joka edistää kotoutumista, vähentää syrjiviä asenteita ja vahvistaa monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Lisätietoja: kotimajoitusverkosto.fi