Kuvitus, jossa oranssilla taustalla kolme valkoista telttaa ja liloja ihmishahmoja niiden edessä.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

T647

Esittelyssä Länsi-Uudellamaalla kehitetty uusi sosiaalipalvelu kotoutumista tukeva perhehoito alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleille. Haemme nyt uusia sijaisperheitä.

Perhehoito on tarkoitettu alaikäisille, ilman huoltajaa maassa asuville lapsille, jotka ovat saaneet oleskeluluvan. Perhehoidossa lapsi majoitetaan sijaisperheeseen ja hän saa mahdollisuuden läheisiin ihmissuhteisiin sekä kodinomaiseen hoitoon. Perhehoidossa lapselle tarjotaan hoivaa ja turvallinen elinympäristö, sekä tuetaan hänen kasvuaan ja kehitystään.

Perhehoidossa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen kotoutumisen tukemiseen. Hän oppii yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja, mutta samanaikaisesti hänen omaa kulttuuri-identiteettiään ja äidinkielen taidon ylläpitämistään tuetaan.

Etsimme uusia sijaisperheitä. Ilmoittautuneille perhehoitajille järjestetään perhehoidon valmennus.