Graafinen kuva Kattilahallista.

Lions klubi

M512

Lions-järjestö on maailman suurin palvelujärjestö 1,4 miljoonalla jäsenellä, siinä toimii suuri määrä itsenäisiä Lions-klubeja. Monipuolisen palvelutyön lisäksi järjestö on viime vuosina panostanut merkittävästi vastuullisuuteen ja ympäristötavoitteisiin.

Klubin toiminnan tarkoituksena on:
A. Luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä maailman kaikkien kansojen kesken.
B. Edistää yhteiskunnallista ja yleishyödyllistä toimintaa.
C. Kannustaa palvelunhaluisia henkilöitä epäitsekkääseen toimintaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ilman henkilökohtaista taloudellista hyötyä.
D. Luoda ja ylläpitää hyvää toveruutta, keskinäistä yhteisymmärrystä ja kiinteitä ystävyyssiteitä klubin jäsenten samoin kuin kaikkien ihmisten kesken.
E. Antaa tilaisuuksia vapaaseen keskusteluun kaikista yleisesti kiinnostavista asioista, ei kuitenkaan väittelyyn puoluepolitiikasta eikä uskonnosta.
F. Osoittaa aktiivista harrastusta yhteiskunnan taloudellista, sivistyksellistä, sosiaalista ja siveellistä menestystä kohtaan.
G. Toimia yhteistyössä lionsklubien kansainvälisen järjestön Lions Clubs Internationalin sekä Suomen Lions-liiton kanssa niiden jäseninä.