Graafinen kuva Kattilahallista.

OmaKamu

P570

OmaKamu edistää lasten ja nuorten hyvinvointia tuomalla heidän ja heidän Kamujen elämään ainutlaatuisia ystävyyssuhteita, kasvutarinoita ja elämäniloa. Koulutamme ja ohjaamme vapaaehtoisia aikuisia toimimaan lasten ja nuorten pitkäaikaisina kavereina eli Kamuina.

Olemme vuonna 2013 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia.

Koulutamme ja ohjaamme vapaaehtoisia aikuisia toimimaan lasten pitkäaikaisina kavereina eli Kamuina. Kamu on aikuinen rinnalla kulkija, jonka tukeen lapsi voi luottaa arjen haasteiden keskellä. Kamu ja lapsi tapaavat säännöllisesti pari kertaa kuukaudessa yhteisen tekemisen merkeissä. Tapaamisten myötä lapsi laajentaa elämänpiiriänsä, tutustuu uusiin ihmisiin ja oppii luottamaan heihin.

Kamua tarvitaan, kun lapsi kaipaa aikuisen aikaa ja tukea tai kokee olevansa yksinäinen. Yleisimmin Kamu-suhde aloitetaan lapsen ollessa 4-14-vuotias. Kamu-suhteen tavoite on tukea lapsen kasvua ja kehitystä.

Tavallisten ihmisten kyky tukea toista ihmistä on suurempi kuin usein osataan ajatella. Kamu ei ole ammattiauttaja, vaan luotettava aikuinen, joka voi oman esimerkkinsä avulla auttaa lasta oivaltamaan uusia asioita sekä huomaamaan omat voimavaransa.