Graafinen kuva Kattilahallista.

Pääkaupungin turvakoti

M539

Pääkaupungin turvakoti ry toimii perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön kentällä kolmen eri toimintamuodon – turvakodit Hertta, Tilkka ja Pellas, Asumisyksikkö Kilpola ja Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö- keinoin. Toimintamuodoissa tuotetaan ammatillisesti laadukkaita laitos- ja avopalveluja perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille. Työskentelyn tavoitteena on väkivallan tunnistaminen, loppuminen ja väkivaltaisista kokemuksista selviytyminen.

Vuonna 1978 perustetun Pääkaupungin turvakoti ry:n tarkoituksena on sääntöjensä mukaan vaikuttaa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevästi ja asiakastyössään korjata sen aiheuttamia vaurioita sekä tukea lapsiperheitä, joita uhkaa syrjäytyminen. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen sen toimintaan osallistuville.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa laitos- ja avopalveluja perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille tukee lastensuojelun asiakasperheitä• tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä lasten ja syrjäytymisuhan alaisten perheiden asemanparantamiseksi harjoittaa tutkimus-, julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Yhdistyksellä on kolme eri toimintamuotoa: Turvakodit, Asumisyksikkö Kilpola ja Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö.

Toimintamuodoissa tuotetaan ammatillisesti laadukkaita laitos- ja avopalveluja perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille. Työskentelyn tavoitteena on väkivallan tunnistaminen, loppuminen ja väkivaltaisista kokemuksista selviytyminen.

Palveluissamme ovat asiakkaina:
Perhe- ja/tai lähisuhdeväkivaltaa kokenut lapsi tai aikuinen
Perhe- ja/tai lähisuhdeväkivallan tekijä
Perhe- ja/tai lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden ja tehneiden läheiset

Yhdistyksen toimintaa voi tukea esim. taloudellisin tai materiaalisin lahjoituksin, jäseneksi liittymällä tai tekemällä vapaaehtoistyötä yhdistyksen työmuodoissa.