Graafinen kuva Kattilahallista.

SANL:n kotoutumistoiminnot

P564

SANL:n kotoutumistoiminnot – Yhdessä kotoutumisen polulla.

Tarjoamme suomen kielen opetusta ja työelämäaiheista ryhmämentorointia maahan muuttaneille sekä Toisto-menetelmän koulutusta yleishyödyllisille organisaatioille maksutta.

SANL:n kotoutumistoiminnot – Toisto, Luetaan yhdessä ja Auroras:
Toisto – suomen puhekielen alkeiden omaksumiseen kehitetty menetelmä organisaatioille
Luetaan yhdessä – suomen kielen opetusta vapaaehtoistyönä aikuisille
Auroras – työelämäaiheinen ryhmämentorointimalli koulutetuille maahan muuttaneille naisille