Graafinen kuva Kattilahallista.

Suomi-Intia-Seura

P571

Suomi-Intia-Seura on ystävyysseura. Seuran alkuperäinen nimi oli Suomalaiset Intian ystävät ry. (the Finnish Friends of India). Alunperin yhdistys oli intialaisesta filosofiasta ja gandhismista kiinnostuneiden ihmisten yhteisö. Nykyään Suomi-Intia-Seura järjestää monenlaista intialaiseen kulttuuriin liittyvää ohjelmaa, kuten luentoja, kursseja ja kulttuuritapahtumia. Se on toiminut vuodesta 1949 lähtien.

Tehtävämme on tehdä intialaistakulttuuria tunnetuksi Suomessa. Haluamme myös toimia yhdyssiteenä ja foorumina Suomessa asuville intialaisille ja Intiasta kiinnostuneille.