Graafinen kuva Kattilahallista.

Suomi-Syyria Ystävyysseura

P573

Suomi-Syyria Ystävyysseuran toiminnan tavoitteena on arabiankielisen väestön Suomeen kotoutumisen edistäminen ja helpottaminen. Tavoitteena on lisäksi lähentää Suomen ja Syyrian kansoja ja edistää niiden keskinäistä vuorovaikutusta. Syyrian kriisin aikana yhdeksi toimintamuodoksi on tullut myös osallistuminen maan olojen tuntijana Syyrian tilannetta koskevaan keskusteluun suomalaisessa mediassa sekä kriisistä kärsineiden auttaminen sekä Suomessa että Syyriassa.

Syyrialaisen kulttuurin tuntemuksen sekä jakamisen rinnalle yhdeksi Suomi-Syyria Ystävyysseuran tärkeimmistä rooleista on tullut uusien syyrialaisten maahantulijoiden tutustuttaminen suomalaiseen kulttuuriin ja elämään. Vähitellen toiminta on laajentunut niin, että Suomi-Syyria Ystävyysseura auttaa myös muista maista tulleita arabiankielisiä. Toiminnan keskeinen päämäärä on madaltaa kulttuurien välisiä raja-aitoja ja tarjota arabiankielisille ja arabialaisesta kulttuurista kiinnostuneille mahdollisuus tutustua ja osallistua toistensa kulttuuritapahtumiin.

Syyrian kriisin aikana toiminnassa on korostunut myös sosiaalinen ja yhteiskunnallinen vastuu; yhdistys on siten keskittänyt voimavarojaan enenevässä määrin vaikeassa asemassa olevien tukemiseen, lähestynyt arabimaista Suomeen tulleita pakolaisia ja ollut omalta osaltaan heidän tavoitettavissaan. Suomi-Syyria Ystävyysseuran visiona on toisen sukupolven maahanmuuttajien Suomeen kotoutumisen helpottaminen ja identiteettikriisien ennaltaehkäisy. Näin toimien luodaan mahdollisuus saavuttaa kaksikulttuurinen kansalaisuus, mahdollistaen suomalaistuneelle maahanmuuttajallealkuperäisen kulttuuri-identiteettinsä ja kielensä säilyttäminen.