Graafinen kuva Kattilahallista.

Työväen Akatemia

M504

Työväen Akatemia on vuonna 1924 perustettu yleissivistävää ja yliopiston perusopetusta tarjoava kansanopisto Kauniaisissa. Opetus perustuu tieteellisyyteen ja on tunnustuksetonta. Koko historiansa ajan Työväen Akatemia on pyrkinyt parantamaan opiskelijoidensa valmiuksia edetä jatko-opintoihin. Opintojen tavoitteena on opiskelu- ja uravalintojen selkiyttäminen. Lukuvuodenvuoden aikana opiskelija voi suorittaa ensimmäisen korkeakouluvuoden opinnot ja valmistautua korkeakoulujen valintakokeisiin tai edetä jatko-opintoihin avoimen väylän kautta.

Tarjoamme lisäksi kotoutumiskoulutusta aikuisille maahanmuuttajille, joilla on toisen asteen tutkinto tai korkeakoulututkinto.