Kuvitus, jossa oranssilla taustalla kolme valkoista telttaa ja liloja ihmishahmoja niiden edessä.

Väestöliitto

T602

Väestöliitto on Suomen johtava globaalien seksuaalioikeuksien asiantuntijajärjestö. Toimimme asiantuntijoina sekä teemme vaikuttamistyötä, kehitysyhteistyötä ja globaaliviestintää. Työmme tavoitteena on rakentaa maailma, jossa seksuaalioikeudet toteutuvat.

Tuemme kehitysyhteistyössä paikallisia kumppanijärjestöjä seitsemässä eri maassa: Afganistanissa, Nepalissa, Tadzhikistanissa, Sambiassa, Zimbabwessa, Etelä-Afrikassa ja Malawissa. Työmme keskiössä on kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten seksuaalioikeuksien edistäminen, jolla tarkoitetaan mm. oikeutta omaan elämään, kehoon ja seksuaalisuuteen.Luomme pysyviä muutoksia vaikuttamalla asenteisiin ja vahvistamalla paikallisia kumppanijärjestöjä.

Afganistanissa, Nepalissa ja Tadzhikistanissa työmme ansiosta vammaiset henkilöt oppivat oikeuksistaan ja seksuaaliterveydestään sekä rajoistaan ja niiden suojelemisesta. Varmistamme, että seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut ovat vammaisten henkilöiden saavutettavissa. Teemme työtä yhdessä paikallisten vammais- ja seksuaaliterveysjärjestöjen kanssa.

Sambiassa, Zimbabwessa ja Etelä-Afrikassa teemme työtä, jotta kenenkään rakkaus tai identiteetti ei olisi laiton. Tarjoamme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville vaarallisessa ympäristössä turvallisia tiloja, joissa pystyy vapaasti hengittämään ja olemaan oma itsensä. Tuemme pieniä sateenkaarijärjestöjä Sambiassa ja Zimbabwessa sekä koko Afrikan laajuista vaikuttamistyötä eteläafrikkalaisen kattojärjestön kautta.

Malawissa haastamme työllämme haitallisia sukupuolirooleja ja asenteita, jotka ruokkivat sukupuolistunutta ja seksuaaliväkivaltaa. Seksuaalikasvatus on työmme ytimessä: koulutamme opettajia ja järjestämme nuorille vertaisoppimisryhmiä. Tuemme myös kylätason rakenteita, joilla seksuaaliväkivaltaa kokeneet ihmiset saavat tukea, palveluita ja oikeutta.