Ilmasto, ympäristö ja eläintenoikeudet

Animalia

Paikkanumero 93

Tervetuloa Animalian pisteelle allekirjoittamaan Fur Free Europe -kansalaisaloite ja tutustumaan Turkistarhattomaan Suomeen! Animalia on eläinoikeusjärjestö, joka tekee työtä eläimille paremman maailman puolesta. Pääkampanjamme tänä vuonna on Turkistarhaton Suomi. 

Changemaker

Paikkanumero 174

Changemaker on nuorten ja nuorten aikuisten vaikuttamisverkosto, joka edistää nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnassa. Changemakerissa nuoret oppivat, miten yhteiskunnallisiin ongelmiin ja epäoikeudenmukaisiin rakenteisiin voi vaikuttaa Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Vuonna 2022 Changemaker kampanjoi teemalla Ylikulutus ja taloudellinen tasa-arvo, joka on vahvasti esillä myös Changemakerin pisteellä Maailma kylässä -festivaaleilla!

Foodin

Paikkanumero 20

Foodin on kotimainen perheyritys, joka valmistaa ja maahantuo luomuelintarvikkeita ja luonnontuotteita. Tuotteidemme perusta on yksinkertainen; niiden on tehtävä hyvää käyttäjälle, viljelijälle ja ympäristölle. Missiomme kuuluukin: ”Parempaa ruokaa paremmalle huomiselle”.

Greenpeace Nordic

Paikkanumero 168

Greenpeacen tavoitteena on maapallo, joka ylläpitää elämää sen kaikessa moninaisuudessaan. Toimimme ympäristön puolesta yhdessä miljoonien ihmisten kanssa. Toimintakeinoihimme kuuluvat muun muassa tutkimus- ja vaikuttamistyö sekä rauhanomainen kansalaistottelemattomuus.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri

Paikkanumero 92

Suomen luonnonsuojeluliitto on iso luonto- ja ympäristöjärjestö, jossa on jäseninä 15 alueellista piiriä – Uudenmaan piiri on yksi niistä – sekä piirien jäseninä paikalliset yhdistykset kuten Helsingin luonnonsuojeluyhdistys. Piiri vaikuttaa Uudenmaan maakunnan tason asioihin, esimerkiksi maakuntakaavaan ja isoihin hankkeisiin, mutta ennen kaikkea piiri auttaa paikallisia toimijoita, jotka vapaaehtoisina tekevät työtä luonnon puolesta. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys edistää monimuotoisen luonnon ja elinkelpoisen ympäristön sekä kulttuuri- ja rakennusperinnön hoitoa ja varjelua ihmisen ja kaikkien elollisten onneksi Helsingissä.

Ikimetsän ystävät

Paikkanumero 91

Ikimetsän ystävät ry toimii Suomen metsien monimuotoisuuden turvaamisen ja vanhojen metsien suojelemisen hyväksi. Yhdistys edistää vapaaehtoisia metsiensuojelukeinoja esimerkiksi tekemällä Luonnonperintösäätiön suojelutyötä tutuksi. Toimintamme keskittyy tiedotuksen ja varainhankinnan lisäksi myös retkeilyyn ja talkootoimintaan. Yhdistys on Luonnonperintösäätiön tukiyhdistys.

Kodin kestot

Paikkanumero 19

Kodin kestot ry on valtakunnallinen kestotuotteiden oma järjestö. Järjestämme tapahtumia, annamme tukea ja apua kestotuotteiden käyttöön, ja ylläpidämme 20 kestovaippalainaamoa ympäri Suomen.

Lions Club Helsinki-Töölö

Paikkanumero 18

Lions on kansainvälinen palvelujärjestö, jolla on Suomessa noin 18000 jäsentä. Kansainväliset palvelualueemme ovat näkökyvyn ylläpitäminen, nälän voittaminen, ympäristöasiat, lasten syövän ehkäiseminen ja diabetekseen liittyvät toimenpiteet. Osastollamme kerromme näistä lisää.

Oikeutta eläimille

Paikkanumero 94

Oikeutta eläimille on eläinten oikeuksia ajava ruohonjuuritason järjestö. Näkyvin osa toimintaamme on eläintuotannon ja teurastamoiden olojen nostaminen julkisuuteen. Toimimme myös ruohonjuuritasolla: järjestämme tapahtumia, jaamme lentolehtisiä ja järjestämme mielenosoituksia. Edistämme kasvissyöntiä ja veganismia yhtenä keinona vaikuttaa eläinten asemaan, ja Vegaanihaaste onkin yksi näkyvimmistä kampanjoistamme. Oikeutta eläimille haluaa parantaa eläinten asemaa yhteiskunnassa. Järjestö kyseenalaistaa ihmisten harjoittaman eläinten hyväksikäytön. Ihmisten ja eläinten suhteen tulee perustua vastavuoroisuuteen yksipuolisen hyödyntavoittelun sijaan.

Reilun matkailun yhdistys

Paikkanumero 69

Reilun matkailun yhdistys edistää vastuullista matkailua tiedottamalla reilun matkailun periaatteista matkailijoille ja matkailualan toimijoille. Vaikuttamistyömme ytimessä ovat 10 reilun matkailijan ohjetta, joissa huomioidaan kaikki kestävän kehityksen aspektit kannustaen matkailijoita huomioimaan oman toimintansa vaikutukset niin ihmisille kuin ympäristölle.

Spartacus-säätiö

Paikkanumero 142

Spartacus-säätiö on vuonna 1989 rekisteröity säätiö, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea kommunistisen ja työväenliikkeen poliittista, opinto- ja tutkimus-, kulttuuri-, tiedotus- ja kansainvälistä toimintaa.

Säätiö järjestää solidaarisuushankkeita, tutkimus- ja opintoprojekteja sekä rahankeräyksiä. Tänä vuonna käynnissä on Kurdistan-solidaarisuushanke yhteistyössä Kommunistinuorten ja Kurdien demokraattisen yhteisökeskuksen NCDK:n kanssa. Spartacus-säätiö on yleishyödyllinen yhteisö, joka ei harjoita kaupallista liiketoimintaa.

Säätiöllä on kehitysyhteistyöhankkeita ja se on suomalaisten kehitysjärjestöjen yhteistyöjärjestö FINGO:n jäsenjärjestö.

Suomen Punainen Risti

Paikkanumero 39

Suomen Punainen Risti esittäytyy. Työ jota teemme kotona ja maailmalla on tänään taas kerran tärkeämpää kuin aikoihin.