Kuvassa kaksi lasta istumassa Katutaidepisteen lavalla, katsomassa Kaisaniemen suihkulähteelle päin.
Kuva: Anna Abbing

2021 festivaalin teemana tulevaisuus 

Maailma kylässä -festivaali järjestetään 29.–30.5.2021 virtuaalisesti. Festivaalin teemaksi nostetaan tulevaisuus, mikä näkyy erityisesti festivaalin puheohjelmassa.  

– Elämme ympäristön kantokyvyn ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta ratkaisevia aikoja. Siksi on tärkeää katsoa tulevaisuuteen ja ymmärtää nykyisen toimintamme seuraukset, kertoo teeman taustoista festivaalin pääjärjestäjä Fingon viestintäjohtaja Salla Peltonen.    

Covid-19-pandemia sekoitti koko maailman entisen normaalin ja käänsi monin paikoin kehityksen suuntaa huonompaan. Valtavat globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutos ja äärimmäinen köyhyys eivät ole kadonneet mihinkään. Siksi on tärkeää katsoa tulevaisuuteen ja ymmärtää nykyisen toimintamme seuraukset. Maailma kylässä haluaa kiinnittää huomion siihen, että tulevaisuuteen on vielä mahdollista vaikuttaa. Esimerkiksi ilmaston lämpenemisen rajaaminen 1,5 asteeseen on tehtävissä.  

– On tärkeää hahmottaa, miltä tulevaisuus näyttää, jos onnistumme ratkaisemaan ihmiskunnan kohtaamat haasteet, ja mitä tapahtuu, jos epäonnistumme. Vastuullamme on luoda tulevaisuuteen toivoa, Peltonen jatkaa.    

Kestävää tulevaisuutta etsimässä  

Kestävä kehitys pitää sisällään kaikki elämän osa-alueet – esimerkiksi ympäristön, turvallisuuden, tasa-arvon ja riittävän ravinnon. Tulevaisuus on kestävä ainoastaan silloin, kun se on kestävä kaikille.   

Kestävän tulevaisuuden tavoittelussa keskiöön nouset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, eli Agenda 2030 -toimintaohjelma.   

– Valtiot ovat sitoutuneet Agenda 2030:een, mutta sitoumukset eivät ole kuitenkaan kääntyneet konkreettisiksi toimiksi riittävällä tarmolla ja nopeudella, Fingon toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi toteaa.   

YK:n nimeämä tutkijaryhmä julkaisi syyskuussa raportin, jossa todettiin, että tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty vain vähän. Jos tavoitteet halutaan saavuttaa vuoteen 2030 mennessä, valtioiden tulee vauhdittaa niiden toteuttamista.   

Yksilö voi vaikuttaa  

Yksilölläkin on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi äänestyspäätöksillä, ilmaisemalla mielipiteitä tai osallistumalla kansalaisyhteiskunnan toimintaan. Myös Suomen ja suomalaisten rooli osana globaalia maailmaa on tärkeä.  

– Suomen pitää omalta osaltaan saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Tässä on vielä paljon kirittävää. Hyvinvointivaltiona meidän täytyy kantaa myös globaalia vastuuta ja yhdessä eri toimijoiden kanssa siiloja purkaen toteuttaa kehitysyhteistyötä entistä tuloksekkaammin. . On erittäin tärkeää luoda uskottava rahoituksen tiekartta kestävään kehitykseen erityisesti nyt, kun Covid-19 on kääntänyt köyhyyden kasvuun. Se on Suomelle sekä strateginen että inhimillinen investointi tulevaisuuteen, Mäntyniemi painottaa. 

– Lisäksi Suomen tulee arvioida aiempaa paremmin omien toimiemme vaikutukset valtion rajojen ulkopuolella. Mitä seurauksia kulutuksellamme on muualla maailmassa? Suomella on mahdollisuus toimia kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin edelläkävijänä Euroopassa ja kansainvälisesti. Tämä edellyttää kuitenkin konkreettisia tekoja! 

Näihin ja moniin muihin tulevaisuuden aiheisiin paneudutaan Maailma kylässä -festivaalilla.

Uutinen on muokattu vuoden 2020 festivaalin teemaa koskeneesta uutisesta. 2020 festivaali peruttiin koronaviruspandemian vuoksi. 

Teksti: Noora Isomäki