Kuvitus, jossa oranssilla taustalla kolme valkoista telttaa ja liloja ihmishahmoja niiden edessä.

ADRA Finland

T615

ADRA Finland on suomalainen kehitysyhteistyö- ja avustusjärjestö. Se toimii kansainvälisesti eri puolilla maailmaa ja tukee apua tarvitsevia ihmisiä kotimaassa. Kehitysyhteistyöhankkeissa ADRA Finland toimii yhteistyössä luotettavien hankekumppaneiden ja kansainvälisen ADRA-verkoston maatoimistojen kanssa. Verkoston perustaja on maailmanlaajuinen adventtikirkko. Suomalaisen sosiaalityön kentässä ADRA Finland toiminut jo vuodesta 1968. Kansainvälisen kehitysyhteistyön ADRA Finland aloitti vuonna 1978. ADRA Finland on osa Kansainvälistä Adventtikirkon Kehitysyhteistyö- ja Avustusjärjestöä (Adventist Development and Relief Agency), joka toimii 118 maassa. ADRA Finland säätiöitettiin vuonna 2010. Säätiön perustaja on Suomen Adventtikirkko.

Pienenä mutta tehokkaana yksikkönä ADRA Finlandin hallintokulut ovat järjestövertailujen perusteella maan alhaisimpia. Luotettavuudesta ja tuloksellisuudesta kertovat järjestön hankkeista tehdyt ulkopuoliset arvioinnit ja toiminnan tarkastukset. ADRA Finland auttaa ihmisiä heidän etnisestä, uskonnollisesta tai poliittisesta vakaumuksestaan riippumatta.

ADRA Finlandin ulkomaan hankkeiden päärahoittaja on ollut Suomen ulkoministeriö jo vuodesta 1978. Kotimaan työn pääasiallinen rahoitus on tullut perinteisestä Sympatia- kansalaiskeräyksestä. Sympatia on Suomen toiseksi vanhin kansalaiskeräys ja se aloitettiin vuonna 1921. Yksityisen lahjoittajien javapaaehtoistyöntekijöden merkitys on ollut järjestön toiminnassa suuri.

Osa kansainvälistä vuodesta 1956 lähtien toiminutta kansainvälistä avustusjärjestöverkostoa, yksi sen 118 maatoimistosta (ADRA Internationalilla on konsultatiivinen asema YK:ssa vuodesta 1977).
Vaikuttaa ja toimii sekä kehitysmaissa että kotimaassa.

Pieni organisaatio – pienet hallintokulut – paljon vapaaehtoisia – iso vaikutus.
Toimii ruohonjuuritasolla – myös paikan päällä kohdemaissa – reagoi nopeasti avuntarpeeseen.
Ei valikoi eikä syrji ketään. Toimii kristillisen lähimmäisenrakkauden pohjaltaauttaen avuntarpeessa olevia.
Kansainväliset, eettiset periaatteet: tasa-arvo, läpinäkyvyys, laaduntarkkailu, valvotut raportointikäytännöt.
Pitkäjänteistä,ohjelmaperusteistakehittämistyötä ja humanitaarista tukea koti- ja ulkomailla.
Käytössä laaja eri asiantuntijoiden verkosto. Yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten, kansainvälisten organisaatioiden, hallitusten sekä uskonsuuntien ja kirkkojen kesken koti- ja ulkomailla.
Vuosittain kymmeniä vapaaehtoisia mukana projekteissa (opiskelijoita, eri alojen asiantuntijoita mm. lääkäreitä, sairaanhoitajia, opettajia, rakennusmiehiä).