Kuvitus, jossa oranssilla taustalla kolme valkoista telttaa ja liloja ihmishahmoja niiden edessä.

Elonkierron ystävät

T639

Elonkierto on Kanta-Hämeessä Jokioisten kunnassa sijaitseva kaikille avoin ja maksuton maatalouden ja luonnonvarojen tutkimuksen esittelypuisto, joka peilaa ruoantuotannon historiaa ja nykyisyyttä toisiinsa. Puistossa käy vuosittain noin 30 000 kävijää. Elonkierto-esittelypuistossa ja yhteistyössä koemme, kuinka ihminen ja luonto voivat toimia yhdessä ja miten kestävyysideat voivat toteutua käytännössä.

Ainutlaatuisen oppimis- ja virkistyskokonaisuuden lähtökohtana on luonnonvarojen kestävälle käytölle ja kiertotalouden periaatteille rakentuvan yhteistoiminnan edistäminen. Puiston perusnäyttelyssä havainnollistetaan maaseutuympäristön monimuotoisuutta, kerrotaan ilmastonmuutoksesta ja maaperän hyvinvoinnista sekä tuodaan esiin ruoantuotannon, ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin välistä suhdetta.

Astu puiston tiedepolulle tutustumaan kestävään ruoantuotantoon sekä ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvoinnin väliseen suhteeseen! Elonkierron tiedepolku näyttää ruoantuotannon juuret ja piirtää maapallon kestävyyden rajat suomalaisten ruokapöydälle. Tiedepolulla selviää, mitä kaikkea ruokasi tuottamiseen tarvitaan ja mitä siitä seuraa!

Voit kulkea valitsemiasi 1-2 kilometrin mittaisia reittejä, joiden varrella tapaat kesäisin suomalaisia alkuperäisrotuisia kotieläimiä ja löydät pohjoisiin viljelyoloihimme sopeutuneita viljelykasveja. Myös yrtit ja ketokukat kukoistavat Elonkierrossa. Perinnebiotoopit eli kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet ovat perinteisen karjatalouden muovaamia runsaslajisia elinympäristöjä, jotka ovat tuottaneet karjan tarvitseman talvirehun tai olleet laitumena. Maatalouden tehostuessa perinnebiotooppien useimpien luontotyyppien pinta-ala on vähentynyt yli 90 % viimeisen 50 vuoden aikana. Ne ovat nykyisin kaikki uhanalaisia.

Elonkierrossa perinnebiotooppialueita on kahdeksassa eri lohkossa, joita hoidetaan laiduntamalla, puustoa harventamalla, niittämällä ja haravoimalla runsasravinteista kasvustoa pois. Perinnebiotoopeilta on tehty myös laji-inventaariota. Perinteisistä hoitomenetelmistä luopuminen merkitsisi lajiston köyhtymistä, luontotyypin oleellista muuttumista ja vähitellen tapahtuvaa häviämistä umpeenkasvun myötä.

Elonkierron Makasiinista löydät opastuskeskuksen ja Makasiinikahvilan, jossa on tarjolla kahvia, virvokkeita, jäätelöä ja leivonnaisia. Makasiinista löytyy myös lapsille olkipomppis. Tiedepolun varrella sijaitsee myös omien eväiden syöntiin soveltuvia levähdyskatoksia, huvimaja sekä nuotiopaikka ja laavu. Elonkierrossa on tarjolla myös savusauna.

Elonkierto toivottaa kaiken ikäiset ryhmät tervetulleiksi tutustumaan ruoan alkuperään, ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sekä ihmisten ja eläinten välisiin suhteisiin! Meiltä voi varata etukäteen opastuksen, esitelmän tai ajatushautomostamme työpajan vuodenajan tai teeman ympärille.