Graafinen kuva Kattilahallista.

FinFami

P561

FinFami on sosiaali- ja terveysjärjestö, joka edistää mielenterveysomaisten hyvinvointia. Mielenterveysomaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka lähipiirissä on psyykkistä oireilua tai sairauksia.

FinFami toimii valtakunnallisesti, se muodostuu keskusliitosta ja 13 alueellisesta FinFami-yhdistyksestä. FinFamista mielenterveysomaiset saavat tietoa ja neuvontaa sekä tukea omaan jaksamiseensa.

Keskusliitto tekee valtakunnallista vaikuttamistyötä ja viestintää. Alueelliset FinFami-yhdistykset tarjoavat omaisille mm. keskustelu- ja vertaistukea sekä luentoja ja kursseja. Tukea on mahdollista saada myös ruotsiksi ja englanniksi.

FinFami-yhdistyksissä ympäri Suomen on monipuolisia vapaaehtoistoiminnan tehtäviä.

Tutustu FinFamin toimintaan ja tule keskustelemaan vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksistamme!