Kuvitus, jossa oranssilla taustalla kolme valkoista telttaa ja liloja ihmishahmoja niiden edessä.

Food and Forest Development Finland

T606

FFD parantaa ruokaturvaa ja tukee maaseudun elinkeinoja maa- ja metsätalouden kautta globaalisti. Ständillämme voit pelata pelejä ja osallistua kampanjaan!

Food and Forest Development Finland – FFD on voittoa tavoittelematon asiantuntijajärjestö, joka on tukenut maa- ja metsätalouden tuottajajärjestöjä ja osuuskuntia Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa vuodesta 2013. FFD:n päämääränä on vähentää kehitysmaiden maaseudun köyhyyttä, parantaa ruokaturvaa ja tukea maaseudun elinkeinojen kohtuullisen toimeentulon turvaamiseksi. Kaikissa hankkeissa tuemme ilmastotyötä ja ympäristön kannalta kestäviä toimintoja. Avustamme tuottajajärjestöjä mukautumaan ilmastomuutoksen tuomiin haasteisiin sekä tuemme maa- ja metsätaloutta, mikä mahdollistaa myös ilmastomuutoksen hidastamisen parantamalla hiilen sidontaa ja vähentämällä kasvihuonekaasuja. Tasa-arvo ja haavoittuvien ryhmien tukeminen on yksi FFD:n ensisijaisista tavoitteista. FFD:llä on tällä hetkellä 11 maa- ja metsätaloushanketta 6 eri maassa: Tansania, Uganda, Kenia, Honduras, Nepal, Vietnam.

TOIMEENTULO MAASEUDULLA JA VAHVAT TUOTTAJAJÄRJESTÖT
Tuottavat perhetilat (maatalous, metsänhoito, peltometsäviljely, kalatalous ja mehiläistenhoito) parantavat ruokaturvaa ja lisäävät työpaikkoja kehitysmaiden kasvavalle väestölle. Yksittäiset tuottajat voivat vahvistaa äänensä järjestöissä ja osuuskunnissa, jotka tarjoavat tietoa, tukea ja pääomaa. Kokemuksemme mukaan paras tapa kohottaa tuottajien elintasoa on vahvistaa tuottajajärjestöjä.

Vahvoilla tuottajajärjestöillä on tärkeä rooli köyhyyden vähentämisessä ja ruokaturvan lisäämisessä maaseutualueilla kehitysmaissa. Järjestäytyneet tuottajat edistävät demokraattisen yhteisön kehittymistä muun muassa lisäämällä vuorovaikutusta eri instituutioiden välillä tukemalla taloudellista kasvua parempien ja tuottavampien palvelujen kautta vahvistamalla oikeudenmukaista ja tasapuolista toimeentuloa, varsinkin naisten ja nuorten osalta. Vahvat tuottajajärjestöt ovat yhä enemmän yrittäjämäisempiä ja innovatiivisempia. Ne puolustavat tehokkaammin jäseniään ja neuvottelevat parempia sopimuksia muiden toimijoiden kanssa. Kriisitilanteissa tasapuolisesti toimivat tuottajajärjestöt voivat vakauttaa yhteisöä. Maaseudun hyvinvoinnin kehittäminen vaatii, että tuottajat saavat tuotteensa markkinoille. Tämä edellyttää toimivia ja laadukkaita neuvonta- ja luottopalveluita. Yhteisellä markkinoinnilla tuottajat saavat vahvemman neuvotteluaseman ja pystyvät puolustamaan itseään riistoa vastaan.

TULE MUKAAN
Tutustu FFD:hen Maailma kylässä -festivaalilla ständillämme sekä puheohjelmamme ”Tulevaisuuden ruoka – miten sitä tuotetaan, ja mitä väliä?” kautta tai osoitteessa ffd.fi, ja tue toiminnan jatkuvuutta.