Kuvitus, jossa oranssilla taustalla kolme valkoista telttaa ja liloja ihmishahmoja niiden edessä.

JHL:n KaMuT

T637

Etelä-Suomen maahanmuuttajaverkosto KaMuT parantaa JHL:n maahanmuuttajajäsenten tiedonsaantia työelämästä sekä työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Verkosto toimii myös vertaisverkostona, jossa keskustellaan ajankohtaisista ammattiliiton asioista ja maahanmuuttajien työelämäasioista. JHL ry:n Etelä-Suomen alueen maahanmuuttajaverkoston tavoitteena on koota alueella työskentelevät maahanmuuttajataustaiset henkilöt mukaan JHL ry:n toimintaan.