Graafinen kuva Kattilahallista.

Kalevi Sorsa -säätiö

M503

Kalevi Sorsa -säätiö on sosialidemokraattinen ajatuspaja, joka edistää oikeudenmukaista ekologista siirtymää. Säätiö tuottaa julkaisuja, tapahtumia ja puheenvuoroja julkiseen keskusteluun.

Kalevi Sorsa -säätiö on sosialidemokraattiselta arvopohjalta toimiva ajatuspaja. Toiminnassamme edistämme vapautta, tasa-arvoa, demokratiaa ja ympäristön kunnioittamista. Sitä varten tuotamme julkaisuja ja järjestämme tapahtumia sekä koulutuksia.

Säätiön työn lähtökohtana on arvoihimme perustuva yhteiskunnallinen muutos: edistämme vapautta, tasa-arvoa, demokratiaa ja ympäristön kunnioittamista. Toiminnassamme täytämme tiedollisia ja keskustelun aukkokohtia. Nostamme esiin yhteiskunnallisia ongelmia ja esitämme niihin ratkaisuja.

Toimimme tutkimuksen ja päätöksenteon välimaastossa. Tarjoamme säätiön omille ja ulkopuolisille tutkijoille, asiantuntijoille, päättäjille sekä muille tahoille foorumin esittää tutkimustuloksiaan ja perusteltuja näkemyksiään. Toteutamme myös itse uutta yhteiskunnallista tutkimusta.

Teemme yhteistyötä myös muista maista lähtöisin olevien asiantuntijoiden ja poliittisten ajatuspajojen kanssa. Olemme jäsenenä eurooppalaisessa Foundation for European Progressive Studies -kattojärjestössä. Olemme tukeneet demokratiaa vahvistavaa työtä Länsi-Balkanilla jo vuodesta 2008.