Graafinen kuva Kattilahallista.

Keski-Aasian kansojen yhdistys Julduz

P548

Keski-Aasian kansojen yhdistys Julduz on perustettu vuonna 2004. Tavoitteena on vaalia ja edistää Keski-Aasian kansojen kulttuurin tuntemusta Suomessa. Pyrimme vaikuttamaan ja tukemaan vähemmistökulttuuriryhmien identiteetin säilymistä. Tavoitteena on myös tukea jäsenten kotoutumista ja hyvinvointia Suomessa kulttuurin avulla. Yhdistys toimii aktiivisesti kansainvälisyyskasvatuksen tiedottajana. Työskentelemme globaalikasvatuksen, kehitysviestinnän ja kehitysyhteistyön parissa Keski-Aasian maissa.

Yhdistyksen toiminta koostuu erilaisista tapahtumista, koulutuksista, näyttelyistä, esityksistä ja työpajoista, joiden avulla pyritään lisäämään tietoisuutta Keski-Aasian kulttuurista Suomessa. Jäsenille tarjotaan myös erilaisia kulttuuritoimintaan liittyviä palveluita ja tukipalveluita kotoutumisen edistämiseksi.

Yhdistys tekee aktiivisesti yhteistyötä eri Keski-Aasian maiden kanssa ja pyrkii välittämään tietoa näiden maiden oloista ja kulttuurista Suomessa. Lisäksi yhdistys toimii kansainvälisyyskasvatuksen tiedottajana ja pyrkii lisäämään keskustelua ja tietoisuutta globaalikasvatuksesta, kehitysviestinnästä ja kehitysyhteistyöstä Keski-Aasian maissa.

Yhdistyksen toiminnan rahoitukseen osallistutaan myös myymällä kehitysyhteistyö-kumppanin käsityötuotteita. Näiden myyntituloilla katetaan yhdistyksen omarahoitusosuutta hankkeista, joita yhdistys toteuttaa.

Tuotteet, joita yhdistys myy, ovat yleensä perinteisiä käsityötuotteita, kuten koruja, tekstiilejä tai kodin sisustustuotteita. Tuotteiden alkuperä ja sertifikaatit vaihtelevat riippuen tuotteesta ja kumppanista, jonka kanssa yhdistys tekee yhteistyötä. Yhdistys pyrkii tukemaan kehitysmaan käsityöläisten työtä ja edistämään heidän taloudellista hyvinvointiaan, perinteisten käsityömenetelmien säilymistä ja arvostusta.

Myyntituotteet valmistetaan usein käsin ja ne ovat uniikkeja ja yksilöllisiä. Tuotteiden myynti tapahtuu usein verkkokaupan kautta, ja osa tuotoista ohjataan takaisin kehitysyhteistyömaahan erilaisiin kehityshankkeisiin ja koulutusohjelmiin, jotka tukevat paikallisia käsityöläisiä.