Graafinen kuva Kattilahallista.

Ikimetsän ystävät

M507

Luonnonperintösäätiö suojelee Suomen luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii lahjoitusvaroin omistukseensa luonnonalueita ja suojelee ne pysyvästi. Ikimetsän ystävät ry on Luonnonperintösäätiön tukiyhdistys.

Luonnonperintösäätiön toiminta-ajatus on Suomen luonnonsuojelun edistäminen ja luonnonalueiden säilyttäminen. Säätiö hankkii hallintaansa – ostamalla tai lahjoitusten kautta – sopivia alueita, ensisijaisesti metsiä, ja hakee niille pysyvän, lakisääteisen rauhoituksen. Säätiö järjestää tukijoidensa kanssa kampanjoita varojen keräämiseksi suojeltavien alueiden hankintaa varten. Säätiö etsii jatkuvasti arvokkaita, mahdollisimman koskemattomia metsiä eri puolilta Suomea. Eteläisen Suomen huonosta suojelutilanteesta johtuen toiminta keskittyy pohjoisimman Lapin eteläpuolelle.

Säätiön apuna metsien etsinnässä, ennallistamisessa ja tiedotuksessa toimii Ikimetsän ystävät ry. Ikimetsän ystävien toiminta painottuu vapaaehtoisapuun, esimerkiksi talkoiden ja retkien järjestämiseen säätiön suojelualueilla.

Voit tukea Luonnonperintösäätiön tekemää työtä esimerkiksi tekemällä lahjoituksen, liittymällä metsäkummiksi, ostamalla metsälahjakortteja tai tukituotteita. Voit myös tukea toimintaa liittymällä Ikimetsän ystävät ry:n jäseneksi ja osallistumalla toimintaan.