Kuvitus, jossa oranssilla taustalla kolme valkoista telttaa ja liloja ihmishahmoja niiden edessä.

Moniheli

T622

Moniheli on Suomen suurin monikulttuurinen verkosto ja kotoutumisen ja maahanmuuton asiantuntijajärjestö. Moniheli-verkostoon kuuluu noin 150 järjestöä, joiden toimijat edustavat yli 40 eri kansallisuutta. Kaikki jäsenet kunnioittavat Monihelin arvoja: kulttuurien moninaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Moniheli ry tuottaa järjestöille erilaisia osaamista kehittäviä ja verkostoitumista tukevia palveluita. Lisäksi Moniheli toimii kotoutumiskysymysten asiantuntijana erilaisissa viranomaisyhteyksissä ja mediassa. Toiminnallaan Moniheli edistää maahan muuttaneiden hyvinvointia ja kotoutumista, jotta he pystyvät toimimaan Suomalaisen yhteiskunnan yhdenvertaisina jäseninä.

Monihelissä toimii useita aktiivisia hankkeita, jotka kaikki edistävät toiminnallaan vieraskielisten suomalaisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Torjumme asunnottomuutta ja tarjoamme asumisneuvontaa eri kielillä, edistämme digiosallisuutta ja kehitämme järjestöjen digitukea, kotoutamme suomalaiseen luontoon ja luontoarvoihin ja rakennamme kumppanuuksia julkisen ja kolmannen sektorin välille.