Graafinen kuva Kattilahallista.

Otavan Opisto

P557

Otavan Opistossa toimivat aikuisten peruskoulu maahanmuuttajille, aikuislukio (molemmat myös netissä) sekä monipuoliset vapaan sivistystyön koulutukset.

Otavan Opisto on Mikkelissä Otavan kylässä sijaitseva, vuonna 1892 perustettu perinteikäs kansanopisto. Järjestämme aikuisten perusopetusta maahanmuuttajille, lukio-opetusta internaattimuotoisessa aikuislukiossamme ja monipuolisesti vapaan sivistystyön koulutuksia.

Suomen koulutusjärjestelmän osana kansanopistottoimivat täydentävinä osasina koulutuskentällä ja palvelevat niitä, jotka muuten eivät ehkä tulisi palvelluiksi. Otavassa ajatellaan, että oppiminen on elinikäinen prosessi, ja tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus ovat perusarvojamme.

Kaikille avoimen koulutuksen idea liittyy niihin Pohjoismaisen hyvinvointivaltion arvoihin, joita vaalimme. Jokaisella Suomen yhteiskunnan jäsenellä on oikeus ja mahdollisuus elämänsä aikana opiskella ja saada laadukasta koulutusta.

Opiskelu, ruokailu koulupäivinä sekä asuminen Otavan Opiston asuntolassa lukuvuoden aikana ovat sekä peruskoulun että aikuislukion opiskelijoille maksuttomia.

Aikuisten perusopetus Otavan Opistolla
Otavan Opiston aikuisten perusopetuksessa on kolme vaihetta: lukutaitovaihe, alkuvaihe ja päättövaihe. Opetuskieli on suomi. Lukutaitovaiheessa opiskellaan lukemaan ja kirjoittamaan, alkuvaiheessa opiskellaan suomen kieltä ja suomalaisessa peruskoulussa tarvittavia tietoja ja taitoja ja päättövaiheessa opiskellaan tai täydennetään peruskoulun oppimäärää ja valmistaudutaan jatko-opintoihin. Tavoitteena on perusopetuksen päättötodistus. Aikuisten perusopetus on opiskelijalle maksutonta.

Otavan Opiston kampuksella opiskelee vuosittain toistasataa maahanmuuttajataustaista opiskelijaa, joista osa asuu opiston maksuttomassa asuntolassa ja osa käy kotoa käsin, mutta aikuisten peruskoulun voi suorittaa myös netissä.Nettiperuskoulussa ovat tarjolla kaikki aikuisten peruskoulun kurssit, ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla kurssit ja opintojen etenemistahti määritellään opiskelijan tilanteeseen sopiviksi.

Aikuislukio-opinnot Otavan Opistossa
Otavan Opiston aikuislukiossa tavoitteena on lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittaminen. Lukio-opinnoissa opiskelija saa laajan yleissivistyksen ja siten hyvät edellytykset jatko-opinnoille. Aikaisemmat opinnot voidaan hyväksilukea lukiossa. Lukio-opinnot voi aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana.

Aikuislukio-opinnot ovat tarjolla myös internetissä.Nettilukiossa opiskellaan ympäri vuoden ja vuorokauden kaikkialla Suomessa. Nettilukio kulkee tarvittaessa myös opiskelijoidensa mukana maailmalla.
Tavoitteena niin kampuksella toimivassa aikuislukiossa kuin Nettilukion tutkintotavoitteisessa opiskelussakin ovat lukion päättötodistus ja/tai ylioppilastutkintotodistus. Nettilukiossa voi opiskella myös yksittäisiä lukiokursseja tai aineita aineopiskelijana.

Lyhytkurssitarjonta
Otavassa on tarjolla upeita kursseja ympäri vuoden eri aihealueilta, kuten valokuvausta, musiikkia ja roolipelejä. Kesällä opiston puutarhamainen vihreä piha-alue tarjoaa tunnelmalliset puitteet kursseille.