Graafinen kuva Kattilahallista.

Reilun matkailun yhdistys

P546

Reilu matkailija pyrkii maksimoimaan matkailun positiivisia vaikutuksia ja minimoimaan negatiivisia vaikutuksia. Yhdistyksemme lähestyy vastuullista matkailua ympäristöllisten, taloudellisten ja sosio-kulttuuristen näkökulmien kautta.

Yhdistyksemme tiedottaa reilun matkailun periaatteista ja 10:stä reilun matkailijan ohjeesta matkailijoille ja matkailualan toimijoille.

Tule juttelemaan aktiiviemme kanssa siitä, miten sinä voit matkailla vastuullisesti, ja osallistu aiheen tiimoilta arvontaan!