Graafinen kuva Kattilahallista.

Suomen bahá’í-yhteisö

M525

Suomen bahá’í-yhteisö toivottaa tervetulleeksi kaikentaustaiset ihmiset oppimaan yhdessä siitä, miten saadaan aikaan henkinen ja yhteiskunnallinen muodonmuutos. Bahá’í-kirjoituksissa maailmanrauhan ja ykseyden saavuttamista pidetään ihmiskunnan tärkeimpänä tavoitteena. Maailmanrauha on väistämätön edistysaskel, joka on sotien ja epäoikeudenmukaisuuksien vaivaaman ihmiskunnan ulottuvilla. Siihen tarvitaan kuitenkin sitoutumista ja rohkeutta.

Bahá’ít ja heidän kanssaan työskentelevät haluavat vilpittömästi oppia soveltamaan Bahá’u’lláhin opetuksia yhteiskunnassa havaitsemiinsa tarpeisiin. Olemme oppimassa siitä, kuinka rakennamme elinvoimaisia, ulospäin suuntautuvia yhteisöjä, kuinka saamme aikaan henkistä ja aineellista edistystä ja kuinka opimme olemaan mukana edistämässä niitä keskusteluja, jotka vaikuttavat tämän edistyksen suuntaan. Näiden oppimiskysymysten kautta hahmottuu maailmanlaajuinen ja eheä henkinen hanke, jonka osalliseksi kaikki ovat tervetulleita.

Bahá’í-yhteisön toiminta niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa on kaikille avointa. Ruohonjuuritasolla ihmiskunnan ykseyden ajatusta toteutetaan muun muassa naapuruston lastentunneilla, varhaisnuorten ryhmissä, opintopiireissä ja hartaushetkissä. Tule kuulemaan näistä ja muista toiminnoistamme lisää!