Graafinen kuva Kattilahallista.

Suomi-Namibia-Seura

P568

Myynnissä pisteellämme on kirjoja ja käsitöitä Namibiasta. Kerromme 155- vuotisesta ystävyydestä ja yhteistyöstä Suomen ja Namibian välillä. Tämä vuosi on seuramme 50. juhlavuosi.

Suomi-Namibia-Seura ry on 29.11.1974 perustettu ystävyysseura. Sen tarkoituksena on toimia suomalaisten ja namibialaisten välisenä ystävyysyhdistyksenä ja tukea keskinäistä kanssakäymistä yhteiskunnallisella, taloudellisella ja kulttuurin alalla. Seuran tehtävä on jatkaa ja kehittää Suomen ja Namibian yhteistyön pitkiä perinteitä.

Keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja lisätä Namibia-tietämystä Suomessa. Julkaisemme vuosittain neljä jäsentiedotetta, joissa informoidaan seuran toiminnasta sekä Namibiaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Tammikuun Matkamessuihin liittyen julkaistaan yksi tiedotteen numero, joka esittelee Namibiaa matkailukohteena. Edistämme suomalaisten ja namibialaisten välistä kanssakäymistä Suomessa.

Seura on järjestänyt Suomessa asuville namibialaisille nuorille ja lapsiperheille suunnattua ”FinNam Club”-toimintaa. Meillä on yli 500 jäsentä. He hyötyvät laajoista verkostoistamme Namibiaan. Teemme aktiivisesti yhteistyötä muiden Suomessa ja Namibiassa toimivien järjestöjen ja tahojen kanssa. Tärkeitä päivämääriä joka vuosi ovat Namibian itsenäisyyspäivä 21.3. ja Namibian sankarien päivä 26.8. Vuonna 2024 seuramme toiminnassa painottuu 50. juhlavuoden huomioiminen.