Graafinen kuva Kattilahallista.

Suomi-Somalia Seura

P549

Suomi-Somalia Seura ry on vuonna 1986 perustettu ystävyysjärjestö, ystävyyden ja yhteistyön mahdollistaja.

Seura ylläpitää ja edistää Suomen ja Somalian välistä yhteistyötä, somalialaisten ja suomalaisten kanssakäymistä, ja tekee Somalian luontoa, historiaa ja kulttuurielämää tunnetuksi Suomessa.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus, ystävyys ja yhteistyö, sekä avoimuus ja osallisuus.

Seuran toiminta on jatkunut jo kolmen vuosikymmenen ajan. Perustamisensa jälkeen seuran ensimmäinen rooli oli toimia kotoutumisen tukijana Suomeen tulleille somalialaisille. Myöhemmin seura on ollut vahvasti mukana kotoutumisen edistämisessä ja järjestänyt aiheesta erilaisia seminaareja, tapahtumia sekä keskustelutilaisuuksia. Yhteistyö kotoutumisen edistämiseksi jatkuu edelleen muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Tällä hetkellä seuran toiminnan painopiste on aktiivisissa hankkeissamme.

Lisäksi seura on ollut mukana edistämässä Suomen ja Somalian välistä kaupankäyntiä. Seura toivoo, että suomalaiset eri sektorien yritykset hyödyntäisivät avautuvaa mahdollisuutta osallistua Somalian jälleenrakentamiseen, investointeihin ja yritysyhteistyöhön.

suomisomaliaseura.fi/toimintamme