Graafinen kuva Kattilahallista.

Taksvärkki

P551

Taksvärkki ry on kansalaisjärjestö, jonka kehitysyhteistyö edistää lasten ja nuorten osallisuutta ja ihmisoikeuksien toteutumista. Globaalikasvatustyöllään Taksvärkki kannustaa suomalaisia nuoria maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen. Taksvärkki tarjoaa kiinnostuneille monipuolista vapaaehtoistyötä.

Taksvärkki ry on yksi ensimmäisistä nuorten omista kehitysyhteistyöliikkeistä ja alkuperäisen Taksvärkki-keräyksen järjestäjä. Se on toteuttanut kehitysyhteistyöhankkeita Taksvärkki-kampanjoiden keräystuotoilla vuodesta 1967 lähtien.