Graafinen kuva Kattilahallista.

Vammaiskumppanuus

M511

Teemme määrätietoista työtä kehittyvien maiden vammaisten ihmisten elämän parantamiseksi. Vammaiskumppanuus koordinoi kuuden suomalaisen vammaisjärjestön kehitysyhteistyötä. Ständillä voit tutustua tarkemmin Vammaiskumppanuusohjelman hankkeisiin.

Työmme kehittyvissä maissa tähtää siihen, että paikalliset kumppanijärjestömme vahvistuvat ja pystyvät entistä paremmin työskentelemään vammaisten ihmisten aseman parantamiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi.

Kehitysyhteistyöhankkeemme keskittyvät useimmiten parantamaan paikallisten kumppanijärjestöjen perustoimintoja. Kannustamme ja koulutamme kumppaneitamme vaikuttamistyöhön ja edunvalvontaan yhteiskunnan eri tasoilla, jotta vammaisten ihmisten ihmisoikeudet toteutuisivat mahdollisimman laajasti.

Pitkäaikaiset kumppanuutemme paikallisten vammaisjärjestöjen kanssa kehittyvissä maissa perustuvat molemminpuoliseen luottamukseen. Kunnioitamme kumppaneidemme itsenäisyyttä, ja hankkeissa vertaistuelle ja -oppimiselle annetaan niin tilaa kuin aikaakin.

Demokraattinen hallinto, hyvät johtamiskäytännöt sekä tavoitteellisen toiminnan suunnittelu ja seuranta luovat kestävän pohjan työllemme.

Työtä toteuttavat suomalaiset vammaisjärjestöt: FDUV, Invalidiliitto, Kehitysvammaliitto, Kuurojen Liitto, Kynnys ja Näkövammaisten liitto.