Kari Koppelmäki.
Kuva: Eemil Mäntynen.

Kari Koppelmäki

Huomisen ruoka – onko tuottajalla ja tuotantotavalla väliä? 

Kari Koppelmäki toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutissa. Hän tutkii, miten se, että ruoantuotanto perustuu paikallisten resurssien hyödyntämiseen, vaikuttaa tuotetun ruoan määrään ja ympäristöön. Lisäksi Koppelmäkeä kiinnostaa yleisesti, miten viljelyjärjestelmät linkittyvät alueelliseen, kansalliseen ja globaaliin ruokajärjestelmään.